VŠEOBECNÉ PODMIENKY (VOP)

Dovoľujeme si vás informovať, že používaním webovej stránky www.lashstyle.sk ako zákazník, spotrebiteľ, používateľ vyhlasujete, že ste sa oboznámili a súhlasíte s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré sú spísané v súlade s Občianskym zákonníkom (zákon V z roku 2013), § 6:77-6:81. Ak sa chcete stať zákazníkom alebo používateľom nášho internetového obchodu alebo našej webovej stránky, pozorne si prečítajte Všeobecné obchodné podmienky a využívajte naše služby len vtedy, ak súhlasíte so všetkými ich bodmi a považujete ich pre vás za záväzné.

Tento dokument sa uzatvára len v elektronickej podobe. Zmluva upravená týmito obchodnými podmienkami sa považuje za zmluvu uzatvorenú medzi zmluvnými stranami na diaľku v zmysle Občianskeho zákonníka.

Údaje o prevádzkovateľovi:

Názov spoločnosti: ECON-Bau, s.r.o. – Szamaránszky Anett
Miesto podnikania: 92901 Malé Dvorníky Pavučí vrch 423/5
Daňové číslo: SK2120463763
Zmluvný jazyk: slovenský
E-mailový kontakt: info@lashstyle.sk
Telefonický kontakt: +421907559197
Číslo účtu / Bankové spojenie: Banka: Tatra Banka – Econ – Bau, s.r.o.
IBAN: SK29 1100 0000 0029 4504 0262 BIC: TATRSKBX
Poskytovateľ depozitárnych služieb: Synaptx Bt. 8719 Böhönye Fő u. 5. www.synaptx.hu E-mail: web@synaptx.hu

Produkty a služby, ktoré je možné zakúpiť: Sempilla stavebný materiál a školenia

Upozornenie: Obrázky zobrazené na technických listoch výrobkov sa môžu líšiť od skutočných, v niektorých prípadoch sú len ilustračné.

Informácie o objednávaní:

Zobrazené výrobky je možné objednať výlučne online prostredníctvom internetového obchodu s doručením kuriérom do domu zákazníka alebo osobne zákazníkom alebo jeho splnomocneným zástupcom.

Zobrazené ceny výrobkov zahŕňajú zákonnú DPH vo výške 20 %, nezahŕňajú však poplatok za doručenie.

Ak prevádzkovateľ napriek náležitej starostlivosti zobrazí pri výrobku nesprávnu cenu a cena výrobku sa líši od jeho všeobecne akceptovanej ceny, prevádzkovateľ nie je povinný dodať výrobok za nesprávnu cenu, ale je povinný ponúknuť zákazníkovi možnosť zakúpiť výrobok za skutočnú cenu v potvrdení objednávky. Ak zákazník nechce túto ponuku využiť, má právo jednostranne odstúpiť od zmluvy.

Žiadne dodatočné náklady na balenie nebudú účtované. Podrobné náklady na doručenie sú súčasťou týchto obchodných podmienok v ponuke doručenia.

V našom internetovom obchode môžete listovať podľa kategórií produktov v časti Produkty a služby, ktoré sú k dispozícii na nákup. Okrem uvedených produktov si môžete prezrieť stručný popis každého produktu, jeho cenu a ďalšie vlastnosti, bez nároku na úplnosť. Ak chcete získať viac informácií o výrobku, kliknite na jeho obrázok alebo názov. Tým sa dostanete na stránku výrobku, kde nájdete podrobnejšie informácie o výrobku. Ak potrebujete podrobnejšie informácie, kontaktujte prevádzkovateľa na telefónnom čísle uvedenom v údajoch o prevádzkovateľovi.

Ako objednať:

Výrobky sú zoradené podľa kategórie výrobkov. Každá kategória výrobkov môže obsahovať ďalšie podkategórie výrobkov. Výrobky môžu mať podkategórie čiastkových výrobkov. Výrobky uvedené v kategóriách možno okamžite pridať do nákupného košíka bez toho, aby ste museli prejsť na stránku s údajmi o výrobku. Výrobky môžete vložiť do košíka kliknutím na ikonu košíka. Výrobky môžete pridať do nákupného košíka bez registrácie a prihlásenia, ale pred zadaním objednávky sa musíte prihlásiť do systému, čo si vyžaduje používateľské meno a heslo. To môžete urobiť len vtedy, ak sa zaregistrujete. Registračný formulár nájdete na adrese https://www.lashstyle.sk/webshop/.

Ak ste už registrovaným používateľom, ale zabudli ste svoje heslo, použite pripomienkovač prihlásenia hesla. Ak tu zadáte svoju registrovanú e-mailovú adresu, heslo vám bude zaslané e-mailom. Prihlásiť sa môžete pomocou ponuky Prihlásenie. Tu zadajte svoju registrovanú e-mailovú adresu a heslo a stlačte tlačidlo Prihlásenie. Ak ste sa úspešne prihlásili, v tomto okne sa zobrazí vaša registrovaná e-mailová adresa a tlačidlo na opustenie obchodu.

Obsah nákupného košíka môžete skontrolovať a upraviť kliknutím na položku ponuky Nákupný košík. V košíku je možné zobraziť a upraviť množstvo položiek, ktoré si chcete objednať, vybrať spôsob platby a doručenia, ktorý vám najviac vyhovuje, a vymazať položku (položky). Košík je možné aj úplne vyprázdniť. Ak chcete do košíka pridať ďalšie položky, vyberte tlačidlo pokračovať v nakupovaní. Ak je všetko v poriadku a rozhodli ste sa pokračovať v objednávke, môžete objednávku dokončiť kliknutím na tlačidlo Pokladňa.

Registrácia

Ak chcete nakupovať, pri prvom nákupe budete požiadaní o zadanie svojho mena, fakturačných a dodacích údajov, e-mailovej adresy a hesla pre budúci prístup. Pred dokončením registrácie musíte tiež prijať podmienky registrácie. Vaša registrácia bude potvrdená e-mailom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť ním poskytnutého hesla. V prípade, že po správnom poskytnutí jedinečného identifikátora a hesla kupujúceho počas procesu identifikácie sa údaje kupujúceho dostanú do držby neoprávnenej tretej strany, prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo nevýhodu, ktorá z toho vznikne. Poskytnutím svojej e-mailovej adresy používatelia súhlasia s tým, aby im prevádzkovateľ/poskytovateľ služieb zasielal technické správy. Zaregistrované údaje prevádzkovateľ na požiadanie zo systému vymaže. Z bezpečnostných dôvodov bude žiadosť o vymazanie platná len v prípade, že žiadosť o vymazanie potvrdí používateľ e-mailom, čím sa zabráni tomu, aby niekto úmyselne alebo omylom vymazal z databázy registrácie niekoho iného. Registrácia je identifikovaná e-mailovou adresou, takže e-mailová adresa môže byť zaregistrovaná len raz.

Na registráciu sa nevzťahujú žiadne povinnosti.

Spracovanie objednávok

Objednávky sa vybavujú v pracovných dňoch /pondelok až piatok/ od 8.00 do 16.00 hod. Objednávky je možné zadávať aj mimo času uvedeného ako čas spracovania objednávky, ale ak je to po pracovnej dobe, objednávka bude spracovaná až nasledujúci pracovný deň. Lehota na spracovanie prijatej objednávky je 2 – 5 pracovných dní od dátumu potvrdenia v prípade výrobkov, ktoré sú na sklade. V prípade, že výrobok nie je na sklade, trvá to 2 až 4 týždne v závislosti od miesta nákupu. Ak výrobok nie je na sklade, zašleme používateľovi e-mailové upozornenie.

Naša spoločnosť nezodpovedá za neohlásené zmeny technických špecifikácií objednaného výrobku spôsobené dodávateľom alebo z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť.

Spôsob platby za objednaný výrobok

Z objednaného výrobku (výrobkov) vyplýva povinnosť platby, ktorú môže zákazník uhradiť nasledovne.

Platba bankovým prevodom vopred: ak sme už potvrdili vašu objednávku, v potvrdzujúcom e-maile nájdete číslo nášho bankového účtu a číslo objednávky, na ktoré by ste sa mali odvolať v časti prevodný príkaz/oznámenie. Po pripísaní prevedenej sumy na náš bankový účet až potom odošleme výrobok kuriérovi (číslo nášho bankového účtu nájdete v údajoch prevádzkovateľa).
Platba prostredníctvom systému PayPal. Platba cez PayPal prebieha podobne ako platba cez banku, pričom sa platí vopred.
Online platby kreditnou kartou sa vykonávajú prostredníctvom systému Barion. Údaje o vašej kreditnej karte sa neposkytujú obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt. je inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska, číslo licencie H-EN-I-1064/2013.
V tomto prípade zaplatíte kúpnu cenu výrobku v HUF v hotovosti v sídle/kancelárii prevádzkovateľa alebo v referenčných salónoch.
Celková suma, ktorú treba zaplatiť, zahŕňa všetky náklady na základe súhrnu objednávky a potvrdzujúceho listu. Faktúra a záručný list vám budú zaslané e-mailom. Pred doručením zásielku skontrolujte a v prípade akéhokoľvek poškodenia alebo chýbajúcich položiek požiadajte o spísanie protokolu a zásielku nepreberajte. Bez správy nemôžeme prijať žiadne následné reklamácie.

Lehota na doručenie

Sídlime v Austrálii, takže v ojedinelých prípadoch môže byť dodacia lehota do iných krajín o 1-2 dni dlhšia ako štandardná dodacia lehota. V prípade výrobkov na sklade je dodacia lehota 2 – 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky a zaplatenia. V prípade výrobkov, ktoré nie sú na sklade, 2 až 4 týždne.

Informácie o poštovom doručovaní

Stratu, čiastočnú stratu, poškodenie alebo zničenie poštovej zásielky je potrebné bezodkladne nahlásiť na dodacom doklade v čase doručovania. Ak tak neurobíte, zásielka prepadne. Ak nie je k dispozícii dodací list, musíte poškodenie bezodkladne nahlásiť pošte prostredníctvom akéhokoľvek iného dokladu týkajúceho sa zásielky v lehote, ktorá podlieha prepadnutiu, t. j. do 3 dní odo dňa dodania.

Právo na odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanoveniami nariadenia vlády č. 45/2014 o zmluvách uzatváraných na diaľku sa ustanovenia tohto oddielu vzťahujú len na kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia objednaného výrobku a vrátiť objednaný výrobok v neotvorenom obale.

Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí o tom informovať prevádzkovateľa jasným písomným vyhlásením (doporučeným listom s doručenkou alebo e-mailom). Prevádzkovateľ musí potvrdiť prijatie odstúpenia od zmluvy spotrebiteľovi bezodkladne po jeho doručení. V prípade odstúpenia od zmluvy musí spotrebiteľ vrátiť prevádzkovateľovi objednaný výrobok do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy. Náklady na vrátenie výrobku znáša spotrebiteľ.

Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi peniaze, kým dodaný výrobok nie je vrátený alebo kým spotrebiteľ nedostane hodnoverný dôkaz o tom, že výrobok bol vrátený. V prípade rozdielu medzi týmito dvoma dátumami musí prevádzkovateľ zohľadniť skorší dátum.

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy nebudú užívateľovi účtované žiadne iné náklady okrem nákladov na vrátenie výrobku, ale prevádzkovateľ môže požadovať náhradu materiálnej škody spôsobenej nesprávnym používaním.

Prevádzkovateľ služby môže od spotrebiteľa požadovať náhradu za vecnú škodu spôsobenú nesprávnym používaním. Preto by ste mali venovať zvýšenú pozornosť správnemu používaniu výrobku, pretože spotrebiteľ je zodpovedný za náhradu škody spôsobenej nesprávnym používaním.

Po prijatí zásielky našou spoločnosťou sa na záznam otvorenia zásielky a preskúmanie vráteného výrobku použije videokamera. Je to potrebné, aby sa predišlo neskorším nedorozumeniam (napr. že vrátený výrobok bol poškodený alebo nekompletný).

Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy:

v prípade výrobkov, ktorých cena závisí od pohybov alebo výkyvov na peňažnom trhu, ktoré sú mimo kontroly podniku.
v prípade výrobku, ktorý nie je prefabrikovaný a ktorý bol vyrobený na výslovnú žiadosť spotrebiteľa v súlade s jeho špecifickými požiadavkami,
v prípade výrobku, pri ktorom prevádzkovateľ vyhovel výslovnej žiadosti spotrebiteľa o naliehavú opravu alebo údržbu
v prípade otvorených kvapalín, otvorené kvapaliny nemôžeme odkúpiť, pretože po otvorení sa spustí proces polymerizácie
od 15. kalendárneho dňa po prijatí
Ak si spotrebiteľ nezvolí iný ako obvyklý spôsob prepravy s najnižšími nákladmi, dodatočné náklady vzniknuté v prípade odstúpenia od zmluvy sa nepreplácajú.

Právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť aj zaslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy.

V prípade písomného odstúpenia od zmluvy stačí zaslať oznámenie o odstúpení od zmluvy do 14 dní. Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy aj počas obdobia odo dňa uzavretia zmluvy do dňa prevzatia výrobku. V prípade odstúpenia od zmluvy obchodník vráti spotrebiteľovi celú zaplatenú sumu najneskôr do 14 dní.

Dobré postavenie

Podľa vládneho nariadenia č. 151/2003 o pravidlách povinnej záruky na niektoré výrobky dlhodobej spotreby má spotrebiteľ záručnú dobu 1 rok odo dňa dodania výrobku. Kupujúci nemá nárok na záruku, ak sa chyba vyskytla po dodaní výrobku spotrebiteľovi. V prípade výrobkov, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, sa na výrobku uvedie záručná doba poskytnutá výrobcom. Prevádzkovateľ bude schopný poskytnúť presné informácie v prípade problémov, ktoré v tejto súvislosti vzniknú. V prípade záruky má spotrebiteľ právo na bezplatnú opravu alebo výmenu chybného výrobku v rámci záručnej lehoty. Záručné opravy sa vzťahujú na poruchy spôsobené výrobnými chybami. Podmienky záruky sa uplatňujú pri dodržaní podmienok uvedených v návode na použitie.

V prípade poruchy výrobku môžete získať ďalšie informácie o tom, ako postupovať, na adrese a telefónnom čísle uvedených na záručnom liste dodanom s výrobkom alebo na jednom z našich kontaktných miest. Náklady na vrátenie výrobku do záručného servisu znáša zákazník. Chybný výrobok môžete vrátiť aj priamo v servisnom mieste nášho internetového obchodu. Zásielky zaslané poštou naše akceptačné miesto neprijíma a v každom prípade ich vráti odosielateľovi! Počas opravy je možné do výrobku namontovať iba nový diel. Prevádzkovateľ sa musí snažiť vykonať opravu alebo výmenu do 30 dní. Náklady na záručné práce znáša prevádzkovateľ.

V ostatných ohľadoch sa záruka riadi článkami 6.171-173 Občianskeho zákonníka.

Záruka

V prípade vady dodaného výrobku môže prevádzkovateľ uplatniť u prevádzkovateľa nárok na výmenu v súlade s čl. 6:159-167 :§ i.

Užívateľ môže podľa vlastného výberu požadovať tieto nápravné opatrenia: opravu alebo výmenu, okrem prípadov, keď je splnenie nápravného opatrenia zvoleného užívateľom nemožné alebo by pre podnik znamenalo neprimerané dodatočné náklady v porovnaní so splnením iného nápravného opatrenia. Ak sa oprava alebo výmena nepožaduje alebo nemohla byť požadovaná, môže používateľ požadovať primerané zníženie ceny alebo opravu či výmenu vady na náklady podniku, alebo môže v krajnom prípade odstúpiť od zmluvy. Používateľ môže previesť svoje právo na záruku z jedného zvoleného práva na iné, ale náklady na takýto prevod znáša používateľ, pokiaľ to nebolo opodstatnené alebo pokiaľ na to podnik neuviedol dôvod.

Používateľ je povinný oznámiť Dodávateľovi vadu čo najskôr po jej zistení, najneskôr však do dvoch mesiacov od zistenia vady. Zároveň upozorňujeme, že právo na náhradu škody už nemožno uplatniť po uplynutí dvojročnej premlčacej lehoty odo dňa plnenia zmluvy.

Záruka na výrobok

V rámci reklamácie výrobku môže používateľ požadovať len opravu alebo výmenu chybného výrobku.

Výrobok je chybný, ak nespĺňa požiadavky na kvalitu platné v čase jeho uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti opísané výrobcom.

Používateľ má na uplatnenie reklamácie v rámci záruky na výrobok dva roky odo dňa, keď bol výrobok výrobcom uvedený na trh. Po uplynutí tejto lehoty toto právo stráca.

Svoje právo na uplatnenie nároku zo záruky na výrobok môže uplatniť len u výrobcu alebo distribútora hnuteľnej veci. V prípade reklamácie zo záruky na výrobok musí používateľ preukázať, že výrobok je chybný.

Výrobca (distribútor) je zbavený svojej povinnosti poskytnúť záruku na výrobok len vtedy, ak to dokáže:

výrobok nevyrobil alebo neuviedol do obehu v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo
vada nebola zistiteľná podľa stavu vedy a techniky v čase, keď bol výrobok uvedený na trh, alebo
vada výrobku je spôsobená uplatnením zákona alebo povinnej normy stanovenej orgánom verejnej moci.
Výrobca (distribútor) musí preukázať len jeden dôvod na oslobodenie. Upozorňujeme, že nie je možné súčasne uplatniť záruku na príslušenstvo a záruku na výrobok pre tú istú vadu. Ak však bude vaša reklamácia záruky na výrobok úspešná, môžete si uplatniť nárok na záruku na príslušenstvo voči výrobcovi za vymenený výrobok alebo opravený diel.

Záruka na príslušenstvo

V prípade chybného plnenia je spoločnosť prevádzkujúca internetový obchod povinná poskytnúť záruku v súlade s vládnym nariadením č. 151/2003 (IX. 22.) o povinnej záruke na niektoré výrobky dlhodobej spotreby.

Záručná doba je jeden rok. Záručná doba začína plynúť dňom dodania spotrebného tovaru spotrebiteľovi alebo, ak inštaláciu vykonáva distribútor alebo jeho zástupca, dňom inštalácie.

Podnik je oslobodený od povinnosti poskytnúť záruku len vtedy, ak preukáže, že príčina vady vznikla po vykonaní služby. Upozorňujeme, že nie je možné súčasne uplatniť nárok na záruku a nárok na záruku alebo nárok na záruku na výrobok a nárok na záruku na tú istú vadu, ale inak má používateľ nárok na práva vyplývajúce zo záruky bez ohľadu na práva opísané v časti o výrobku a záruke.

Poskytovateľ služieb nezodpovedá za škody, ktoré vznikli prirodzeným opotrebovaním alebo chybným či nedbalým zaobchádzaním, nadmerným používaním alebo iným ako stanoveným používaním alebo iným nesprávnym používaním výrobkov po prechode nebezpečenstva škody.

Postup v prípade reklamácie

V zmluve medzi spotrebiteľom a podnikom sa zmluvné strany nemôžu dohodou odchýliť od ustanovení nariadenia v neprospech spotrebiteľa.
Povinnosť preukázať uzavretie zmluvy (faktúrou alebo dokonca len potvrdením o kúpe) má spotrebiteľ.
Náklady spojené s plnením záručnej povinnosti znáša poskytovateľ služby (Občiansky zákonník, § 6:166).
Poskytovateľ služieb je povinný viesť evidenciu o záručných alebo pozáručných nárokoch, ktoré mu spotrebiteľ oznámil.
Kópiu záznamu je povinný bezodkladne poskytnúť spotrebiteľovi preukázateľným spôsobom.
Ak poskytovateľ služieb nemôže vyhlásiť uplatniteľnosť záručného alebo garančného nároku spotrebiteľa v čase jeho oznámenia, oznámi spotrebiteľovi svoje stanovisko do piatich pracovných dní overiteľným spôsobom vrátane dôvodov zamietnutia a možnosti obrátiť sa na zmierovací orgán v prípade zamietnutia nároku.
Poskytovateľ služieb uchováva zápisnicu tri roky odo dňa jej vyhotovenia a na žiadosť dozorného orgánu ju predloží.
Poskytovateľ sa musí snažiť vykonať opravu alebo výmenu najneskôr do pätnástich dní.
Vybavovanie sťažností (Vybavovanie sťažností)

Prevádzkovateľ uchováva záznam o sťažnosti na mieste uvedenom v evidencii prevádzkovateľa po dobu piatich rokov od dátumu záznamu spolu s odpoveďou na sťažnosť. Prevádzkovateľ musí prijatú sťažnosť prešetriť a odpovedať na ňu do 30 dní od jej prijatia. Ak prevádzkovateľ odpovie na sťažnosť záporne, písomne uvedie dôvody. Spory vyplývajúce zo zmluvy s prevádzkovateľom sa môžu v prvom rade riešiť zmierlivou dohodou medzi stranami alebo pred orgánom na ochranu spotrebiteľa v mieste bydliska spotrebiteľa. Ak tieto kroky nepovedú k riešeniu, strany môžu podať žalobu na súd.

Riešenie sporov.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Správa údajov

Údaje, ktoré nám poskytnete pri zadávaní objednávky, ukladáme len preto, aby sme mohli spracovať vašu objednávku a umožnili vám pohodlne nakupovať na stránke www.lashstyle.hu-n. www.lashstyle.hu neposkytuje vaše osobné údaje tretím stranám, okrem prípadu, keď je to potrebné pre subdodávateľa, napr. kuriérsku službu, na doručenie vašej objednávky. S vašimi údajmi sa bude zaobchádzať dôverne v súlade s rakúskym zákonom o ochrane údajov.

Rozhodné právo Na všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa vzťahuje právo Rakúskej republiky, s výnimkou práva rozhodného pre medzinárodný nákup hnuteľného tovaru. V prípade spotrebiteľov sa táto voľba práva uplatňuje len v rozsahu, v akom nie je zrušená ochrana poskytovaná kogentnými ustanoveniami práva krajiny obvyklého pobytu spotrebiteľa.

Miesto vykonávania obchodných transakcií Miestom vykonávania služieb podľa zmluvy je sídlo spoločnosti.

Informácie o riešení sporov online.

Komisia EÚ poskytuje platformu na riešenie sporov online na internete na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Táto platforma slúži ako kontaktné miesto na mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich z online kúpnych zmlúv alebo zmlúv o poskytovaní služieb, ktorých účastníkom je spotrebiteľ.

Technické informácie (IP adresa, trvanie návštevy atď.) sa zaznamenávajú počas prehliadania webovej stránky na štatistické účely. Tieto údaje prevádzkovateľ odovzdá úradom len v právne platných a odôvodnených prípadoch. Používanie tejto služby si vyžaduje autorizáciu súborov cookie. Ak si neželáte povoliť používanie súborov cookie, môžete ich zakázať v nastaveniach prehliadača. Ak zakážete súbory cookie, budete môcť využívať len niektoré alebo všetky služby. Súbor cookie je súbor odoslaný serverom do prehliadača používateľa a uložený v počítači používateľa. V súbore cookie sa neukladajú žiadne osobné údaje. Údaje zaznamenané počas procesu objednávky používa prevádzkovateľ na vybavenie objednávky. Údaje faktúry vygenerovanej každým informačným systémom z objednávky zadanej na stránkach internetového obchodu sa spolu s údajmi poskytnutými počas procesu zadávania objednávky zaznamenávajú a uchovávajú po dobu stanovenú v platnom zákone o účtovníctve. S údajmi poskytnutými pri prehliadaní internetového obchodu alebo prihlásení sa na odber noviniek počas registrácie bude prevádzkovateľ zaobchádzať dôverne, o odhlásenie z odberu je možné požiadať prostredníctvom niektorého z uvedených kontaktných údajov. O vymazanie alebo úpravu svojich údajov môžete kedykoľvek písomne požiadať.

Na postup začínajúci objednávkou sa vzťahujú ustanovenia zákona CXII z roku 2011, vyhlásenie prevádzkovateľa o ochrane údajov je k dispozícii na webovej stránke.

Ďalšie ustanovenia

Vo veciach, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, sa uplatňujú ustanovenia Občianskeho zákonníka (zákon V z roku 2013), v spotrebiteľských zmluvách ustanovenia nariadenia vlády 45/2014 o zmluvách uzatváraných na diaľku.